Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  Zápis č. 2 /  2019

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  6. 2. 2019 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

Přítomni :        Ing. Procházková, Ing. Čebiš, Souček , Lainová, Ing. Švadlenková          

Hosté:             Ing. Doktor,   

Omluveni:     

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

 

1 / 8 / 2015     Dluhy za služby spojené s užíváním bytu pana Hláska. Soudní řízení s p. Hláskem proběhlo dne 14.6. 2010, je předáno na exekuci. V současné době exekuce probíhá. V současné době došlo ke změně právního zastoupení. Sleduje Ing. Procházková

 

1 / 7 / 2016     Probematika kočárkáren. Kočárkárny jsou společné prostory, ve kterých  je možné umisťovat kromě kočárků také sportovní potřeby (kola), sportovní potřeby sezónní atp. Do kočárkáren není možné odkládat nepotřebné zařizovací předměty, pneumatiky atp. Bude vyvěšena žádost, aby tyto předměty jejich vlastníci z kočárkáren odstranili. Opakovaně upozorňujeme vlastníky uložených předmětů, že tyto předměty nejsou pojištěny. Problematika kočárkáren bude řešena v samostatném bodu na 12. shromáždení našeho společenství.

 

1 / 12 / 2016   Z důvodu opakovaného vykrádání kočárkáren bude výbor řešit možnost lepšího zabezpečení dveří do kočárkáren.

 

2 / 5 / 2017     Všichni zájemci o umístění kol v kočárkárnách předají do schránek výboru závazný požadavek na pořízení a montáž dzžáků pro umístění kol do 30. 9. 2018. Cena za pořízení a montáž nepřesáhne 240.- Kč. Umístění kol do kočárkáren bude možné pouze za pomoci namontovaných držáků. Vzhledem k minimálnímu počtu přihlášených pro upevnění držáků na  zavěšení kol bude tato problematika řešena opakovaně na následujícím shromáždění vlastníků.

 

3 / 5 / 2017     Všichni uživatelé bytových jednotek, kteří mají v kočárkárnách krátkodobě umístěné zařizovací předměty, jsou povinni opatřit tyto předměty cedulkou s jmenovkou vlastníka a daty od kdy do kdy bude předmět v kočárkárně umístěn. Po uplynutí této doby budou předměty z kočárkáren zlikvidovány.

 

2 / 22 / 2017   Přípravu pro plánovanou rekonstrukci společných elektro-rozvodů, zadání a výběr firem pro výběrové řízení provede Ing. Procházková a pan Souček

 

4 / 17 / 2018               14. 11. 2018 budou nainstalovány 2 ks zařízení na snížení populace holubů v našm čtyř-bloku. Zařízení bude nainstalováno na domech v ulici Kůrkova a Hrubého. Náklady budou hrazeny společně společenstvími Kůrkova, Hrubého, Rajmonova a Kyselova. 

         

1 / 19 / 2018   úřední hodiny na SBD Praha 8 v pondělí 31. 12. 2018 jsou zrušeny, náhradní úřední noviny jsou ve čtvrtek 27. 12. 2018 od 9:00 do 11:00 a od 13:00 do 18:00 hod.

 

1 / 1 / 2019     Zpřístupnění  objektu  pro  výměnu vodoměru na adrese Rajmonova 1194 / 5 zajistí pan Martin Čebiš Úkol splněn

 

Nové úkoly:

 

1 / 2 / 2019     Rekonstrukci přívodů studené vody k patním vodoměrům dle požadavku PVK zajistí pan Souček. Bude realizováno od 19. 2. 2019. Pro realizaci bude nutná odstávka vody o které budou obyvatelé včas vyrozuměny.

 

2 / 2 / 2019     Ve 14. patře na společných lodžiích došlo k uvolnění části fasády. Části fasády u kterých hrozil pád na chodník na východní straně objektu byly odstraněny. Byly zkontrolovány ostatní balkony, celková oprava bude prováděna v době, kby budou pro opravu vhodné klimatické podmínky. Zajišťuje pan Souček

 

  C/ Přijatá usnesení :

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry kednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny.

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru: Nejsou

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu

            presenční listina přítomných

 

Následující schůze výboru se uskuteční                 20. 2, 2019

 

V  Praze dne:  6, 2 . 2019

Zapsala :   Ing. Procházková