Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis č. 14 /  2019

ze schůze výboru Společenství Rajmonova 1192 – 1198,

konané dne  18. 9. 2019 v kanceláři výboru v 8. patře domu 1194-1195.

 

 

Přítomni :        Ing. Procházková, Souček , Lainová, Ing. Švadlenková,Ing. 4ebiš

Hosté:             Ing. Doktor,   

Omluveni:     

Viz. prezenční listina, která je založená jako příloha tohoto zápisu.

 

 

A/ Kontrola minulých úkolů :

 

1 / 8 / 2015     Dluhy za služby spojené s užíváním bytu pana Hláska. Soudní řízení s p. Hláskem proběhlo dne 14.6. 2010, je předáno na exekuci. V současné době exekuce probíhá. V současné době došlo ke změně právního zastoupení. Sleduje Ing. Procházková

 

1 / 12 / 2016   Z důvodu opakovaného vykrádání kočárkáren bude výbor řešit možnost lepšího zabezpečení dveří do kočárkáren.

 

3 / 5 / 2017     Všichni uživatelé bytových jednotek, kteří mají v kočárkárnách krátkodobě umístěné zařizovací předměty, jsou povinni opatřit tyto předměty cedulkou s jmenovkou vlastníka a daty od kdy do kdy bude předmět v kočárkárně umístěn. Po uplynutí této doby budou předměty z kočárkáren zlikvidovány.

 

2 / 22 / 2017   Přípravu pro plánovanou rekonstrukci společných elektro-rozvodů, zadání a výběr firem pro výběrové řízení provede Ing. Procházková a pan Souček

         

2 / 2 / 2019     Ve 14. patře na společných lodžiích došlo k uvolnění části fasády. Části fasády u kterých hrozil pád na chodník na východní straně objektu byly odstraněny. Byly zkontrolovány ostatní balkony, celková oprava bude prováděna v době, kby budou pro opravu vhodné klimatické podmínky. Oprava střešního pláště lodžií probíhá, předpokládáme ukončení prací do 19. 7. 2019.  Zajišťuje pan Souček.Oprava ukončena, úkol ssplněn.

 

2 / 5 / 2019     Ing.  Procházková  předala  6  upomínek   na  dlužné  částky přesahující 30 000.- Kč  Mgr. Petráskové  k zahájení vymáhání soudní cesto

 

 

Nové úkoly:

 

1/ 13 / 2019    Výskyt štěnic v bytech ve vchodě 1195. Výbor žádá všechny vlastníky bytů, ve kterých zjistili výskyt štěnic, aby o této skutečnosti informovali výbor společenství. Výbor zajistí opakované provedení dezinsekce v bytech s výskytem štěnic a v bytech sousedících. Provedení dezinsekce na základě objedenávky výboru bude hrazeno společenstvím.

 

 

  C/ Přijatá usnesení :

 

Výbor na dnešním jednání přijal usnesení vyznačená u jednotlivých bodů odstavce A) a B) a ukládá uvedeným členům výboru zajistit plnění úkolů v požadovaných termínech.

 

D/ Výsledky hlasování členů výboru :

Závěry kednotlivým bodům zápisu byly členy výboru jednomyslně odsouhlaseny

 

G/ Námitky členů výboru proti rozhodnutí výboru: Nejsou

 

H/ Nedílné přílohy, které jsou uloženy u originálu zápisu

            presenční listina přítomných

 

 

Následující schůze výboru se uskuteční                 2. 10, 2019

 

 

V  Praze dne:  18 .  9 . 2019

Zapsala :   Ing. Procházková